Entrades

Breu currículum

Aitor Carrera i Baiget (Balaguer, 1976) és un lingüista i professor universitari català.[ 1 ] L ’ han considerat un dels noms destacats de la  lingüística occitana contemporània i el principal especialista de l’occità parlat a la Vall d’Aran,[ 2 ] tot i que també s’ha interessat per aspectes dialectològics del català nord-occidental i, concretament, de l’àrea lleidatana.[ 3 ] [ 4 ] És doctor en filologia catalana amb una tesi[ 5 ]  que s’ocupava de la variació dialectal de tipus fonètic de l’aranès i de les modalitats gascones del Comenge[ 6 ] parlades al cantó de Sent Biat[ 7 ] (al departament francès de l’Alta Garona)[ 8 ] que va rebre el premi extraordinari de doctorat,[ 9 ] i és professor de l’àrea de Filologia Catalana de la Universitat de Lleida des de l’any 2001,[ 10 ] on dirigeix la Càtedra d’Estudis Occitans,[ 11 ] l’única càtedra de l’Estat espanyol que s’encarrega de vehicular qüestions relacionades amb la filologia occitana.[ 12 ] Imparteix matèries de dialectologia catal
Entrades recents